Čo je to Čo je elektronický systém pre cestovné povolenie (ESTA)?

Elektronický systém pre cestovné povolenie je automatický systém ktorý kontroluje, či cestujúci, ktorí chcú vstúpiť do Spojených štátov spĺňajú požiadavky programu Visa Waiver Program (VWP). To si vyžaduje rovnaké informácie, ktoré cestujúci programu VWP musia vniesť do I-94W, počas cesty do Spojených štátov. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť a orgány hraničnej kontroly USA dali možnosť cestujúcemu, alebo tretej strane, ktorú on určil vyplniť žiadosť o cestovnú registráciu on-line.

Kto by si mal zaobstarať elektronické cestovné povolenie?

Všetci cestujúci do Spojených štátov v rámci programu VWP sú požiadaný zaobstarať si cestovné povolenie pred odchodom. Dokonca aj deti, ktorí cestujú so svojimi rodičmi musia získať cestovné povolenie. Povolené je odovzdať žiadosť na meno cestujúcich určenej tretej osobe.

Ako môžem požiadať o povolenie na cestu do USA?

Ak chcete požiadať o cestovnú registráciu, vyplňte prosíme príslušný formulár. Stačí odpovedať na všetky uvedené otázky a odoslať požiadavku na autorizáciu.

Môžem požiadať iných aby zaslali žiadosť pre mňa, ak nemám prístup k internetu?

ÁNO! Priateľ, príbuzný, cestovný operátor, alebo iná tretia strana môžu doplniť žiadosť vaším menom.

Koľko dopredu mám požiadať o cestovnú autorizáciu?

Žiadosti sa môžu predkladať kedykoľvek pred cestou. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť dôrazne odporúča odoslanie požiadavky najmenej 72 hodín pred dátumom odchodu.

Ako dlho je moje povolenie platné?

Povolenie platí po dobu dvoch rokov, alebo do dátumu vypršania vášho pasu v závislosti od toho, ktoré nastane skôr. Počas doby platnosti môže cestujúci vstúpiť do Spojených štátov niekoľkokrát, bez povinnosti žiadania o ďalšie ESTA.

Akonáhle som dostal svoj cestovné povolenie som automaticky prijatý do USA?

Potom, čo ste dostali kladnú odpoveď, ste oprávnení cestovať do Spojených štátov v rámci programu VWP. Váš vstup na územie Spojených štátov, nie je automaticky zaručený. Po príchode, budete kontrolovaný imigračným agentom, ktorý overí vašu vstup do Spojených štátov.