Wat is het elektronische systeem voor reistoestemming (ESTA)?

Het elektronische systeem voor reistoestemming is een geautomatiseerd systeem dat controleert of de reizigers die wensen om de Verenigde Staten binnen te treden voldoen aan de eisen van het VWP. Het vereist dezelfde informatie die VWP passagiers momenteel moeten indienen in de I-94W, wanneer zij naar de Verenigde Staten reizen. Het Department of Homeland Security, de grens en de Amerikaanse douane, hebben de reiziger, of een door hem/haar aangewezen derde, de mogelijkheid gegeven om de aanvraag voor reistoestemming online in te vullen.

Wie moet een elektronische reistoestemming aanvragen?

Alle passagiers die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen onder het visumvrijstelling programma (WVP) worden verzocht om reistoestemming te verkrijgen voor het vertrekt. Verder moeten zelfs kinderen, die met met hun ouders op hetzelfde ticket reizen, reistoestemming verkrijgen. Het doorsturen van de aanvraag, in naam van de passagiers, naar een aangewezen derde is toegestaan.

Hoe vraag ik toestemming om naar de VS af te reizen?

Voor het aanvragen van reistoestemming, vult het juiste online formulier in. Beantwoord simpelweg alle vragen die worden gesteld en verstuur de toestemmingsaanvraag.

Kan ik anderen vragen om de aanvraag voor mij in te dienen, als ik geen toegang tot internet heb?

JA! Een vriend, een familielid, een touroperator of andere derde partijen kunnen een aanvraag namens u indienen.

Hoe lang van tevoren moet ik reistoestemming aanvragen?

Aanvragen kunnen te allen tijde voorafgaand aan de reis worden ingediend. Het Department of Homeland Security raadt sterk aan de aanvraag ten minste 72 uur voor de vertrekdatum te verzenden.

Wordt ik automatisch geaccepteerd in de VS zodra ik mijn reistoestemming heb ontvangen?

De toestemmingen zijn geldig voor twee jaar of totdat uw paspoort verloopt, afhankelijk van welke van de twee zich het eerst voordoet. Gedurende de geldigheidsduur kan de reiziger de Verenigde Staten verschillende keren binnen gaan, zonder de noodzaak om een andere ESTA aan te vragen.

Wordt ik automatisch geaccepteerd in de VS zodra ik mijn reistoestemming heb ontvangen?

Zodra u een positieve reactie hebben ontvangen, heeft u toestemming om onder het visumvrijstelling programma naar de Verenigde Staten af te reizen. Uw toegang tot het grondgebied van de Verenigde Staten is niet automatisch gegarandeerd. Bij uw aankomst zal u aan routine-inspecties worden onderworpen door een immigratie-agent die uw toegang tot de Verenigde Staten zal valideren.